TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
30/10/2018

Tên chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã chuyên ngành: 9340101

Quyết định: Số QĐ 2374/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Quản trị Kinh doanh
– Văn phòng: Phòng D3, Lầu 3, Nhà D, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 158
– Website: http://fba.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Thành Long – Trưởng khoa (Email:)
Cô Lê Thị Kim Hoa – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0936669966; Email: lethikimhoa9966@gmail.com)

Đơn vị liên kết