TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Tiến sĩ Kỹ thuật Cơ khí
12/09/2018

Tên ngành: Kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành: 9520103

Quyết định: Số 1924/QĐ-ĐHCN ngày 12/09/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Cơ Khí
– Văn phòng: Lầu 2-3, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 176
– Website: http://fme.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Châu Minh Quang – Trưởng khoa (Email: chauminhquang@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Đức Nam – P. Trưởng khoa (Email: nguyenducnam@iuh.edu.vn)
Thầy Đặng Hoàng Minh – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 01276399799, Email: hoangminh_ru@mail.ru)

Đơn vị liên kết