TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Thông báo điểm thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017
03/11/2017

Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017 thông báo điểm thi các môn.

Học viên có yêu cầu phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo tại Phòng Quản lý Sau đại học trước 16h00 ngày 14/11/2017 (Mẫu download tại đây).

Quyết định và giấy báo trúng tuyển dự kiến gởi đến Học viên vào ngày 23/11/2017.

Xem điểm chi tiết (điểm thi chưa cộng điểm ưu tiên khu vực):

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết