TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Thông báo nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (30/4 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019
12/04/2019

Thông báo nghỉ lễ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (30/4 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết