TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Thông báo điểm thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016
02/12/2016

Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016 thông báo điểm thi các môn.

Học viên có yêu cầu phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo tại Phòng Quản lý Sau đại học trước ngày 15/12/2016 (Mẫu download tại đây).

Quyết định và giấy báo trúng tuyển dự kiến gởi đến Học viên vào ngày 25/12/2016.

Xem điểm chi tiết:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết