TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Thông báo điểm thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
09/07/2016

Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 thông báo điểm thi các môn.

Học viên có yêu cầu phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo cho Phòng Quản lý Sau đại học trước ngày 20/7/2016 (Mẫu nhận tại Phòng).

Quyết định và giấy báo trúng tuyển dự kiến gởi đến Học viên vào ngày 22/7/2016.

Xem điểm chi tiết:

Tải về và Xem

 

Đơn vị liên kết