TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Phân hiệu Quảng Ngãi – Thông báo điểm thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020
08/12/2020

Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2020 thông báo điểm thi các môn (Phân hiệu Quảng Ngãi).

Thí sinh có yêu cầu phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo tại Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên – PHQN trước 16h00 ngày 18/12/2020 (Mẫu download tại đây).

Xem điểm chi tiết:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết