TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Kết quả thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh – Đợt ngày 20/6/2016
29/06/2016

Kết quả thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh – Đợt ngày 20/6/2016:

Tải về và Xem

 

Chúc mừng các Anh chị Học viên đã đạt chứng chỉ bậc 3, bậc 4 tương đương cấp độ B1, B2.

  1. Thí sinh đạt yêu cầu đến nhận chứng chỉ tại Phòng QLSĐH từ ngày 4/7/2016. Khi nhận chứng chỉ, Thí sinh mang theo CMND và 30.000 đồng lệ phí làm chứng chỉ.
  2. Thí sinh có yêu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn tại Phòng QLSĐH trước ngày 9/7/2016.

 

Đơn vị liên kết