TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Kế hoạch lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt tháng 06/2019
01/08/2019

1. Thời gian – Địa điểm
– Thời gian: 14g30 thứ 7, ngày 17 tháng 08 năm 2019.
– Địa điểm: Hội trường E4, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp
– Thời hạn đăng ký: trước ngày 10/08/2019.
– Hình thức: gởi vào địa chỉ email sdh@iuh.edu.vn.
– Tiêu đề email: Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ đợt tháng 06/2019.
– Nội dung email:
• MSSV, Họ và tên, Lớp
• Xác nhận đăng ký tham dự: Có/Không
• Xác nhận đăng ký thuê và bảo quản lễ phục (bắt buộc để lên nhận bằng)
• Xác nhận đăng ký mua hoa (bắt buộc để lên nhận bằng để đồng bộ trong cùng 01 khung hình)
3. Qui trình nhận bằng tốt nghiệp
– Trước buổi lễ (có mặt đúng 13g00):
• Nộp tiền giặt ủi lễ phục, tiền mua hoa, nộp các giấy tờ cần bổ sung.
• Ký tên và nhận lễ phục.
– Trong buổi lễ
• Giữ trật tự trong suốt buổi lễ.
• Lên làm lễ tốt nghiệp theo hướng dẫn.
– Sau buổi lễ
• Trả lễ phục.
4. Thông tin khác:
– Học viên vui lòng bổ sung những giấy tờ sau (nếu còn thiếu), gồm:
• Phiếu thu thập thông tin của học viên tốt nghiệp (Phiếu giấy, trực tuyến).
• Phiếu đánh giá khóa học dành cho học viên tốt nghiệp (phiếu giấy, trực tuyến).
– Định mức các khoản thu:
• Chi phí giặt ủi lễ phục: 100.000 đồng.
• Bồi thường lễ phục nếu mất mát, hư hỏng: nón 200.000 đồng, tua 50.000 đồng, khăn choàng 150.000 đồng, áo 600.000 đồng.
• Tiền đặt mua hoa (01 bó hoa tươi): 150.000 đồng.
Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Quản lý Sau đại học (cô Hạnh).

Đơn vị liên kết