TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Cơ sở HCM – Thông báo điểm thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019
31/05/2019

Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 thông báo điểm thi các môn (Cơ sở HCM).
Thí sinh có yêu cầu phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo tại Phòng Quản lý Sau đại học trước 16h00 ngày 15/06/2019 (Mẫu download tại đây).
Xem điểm chi tiết:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết