TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
25/03/2016

Tên chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã chuyên ngành: 60340102

Quyết định: Số QĐ 6226/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2014

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Quản trị Kinh doanh

– Văn phòng: Phòng D3, Lầu 3 tòa nhà D, Đại học Công nghiệp Tp.HCM

– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 158

Đơn vị liên kết