TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường
25/03/2016

Tên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 60520320

Quyết định: Số 5661/QĐ-BGDĐT ngày 06/12/2010

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
– Văn phòng: Lầu 9, Tòa nhà X, Đại học Công nghiệp Tp.HCM
– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 562
– Người phụ trách:

PGS.TS. Lê Hùng Anh – Viện trưởng (Email: lehunganh@iuh.edu.vn)
PGS.TS. Mai Tuấn Anh – P. Viện trưởng (Email: maituananh@iuh.edu.vn)
Cô Lê Thị Thanh Huyền – Chuyên viên phụ trách SĐH (Email: giaovusdh.vmt.dhcn@gmail.com)

Đơn vị liên kết