TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí
25/03/2016

Tên ngành: Kỹ thuật Cơ khí

Mã ngành: 60520103

Quyết định: Số 6226/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2014

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Cơ Khí

– Văn phòng: Tầng 2-3, Tòa nhà X, Đại học Công nghiệp Tp.HCM

– Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 179

– Người phụ trách:

Thầy Châu Minh Quang – Trưởng khoa (Email: chauminhquang@hui.edu.vn)
Thầy Nguyễn Đức Nam – P. Trưởng khoa (Email: nguyenducnam@hui.edu.vn)
Thầy Đặng Hoàng Minh – Phụ trách quản lý SĐH (Email: hoangminh_ru@mail.ru)

– Website : http://hui-fme.vn/

Giới thiệu Khoa Công nghệ Cơ khí:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết