TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Nhân sự phòng
Nhân sự phòng

1. TS. Lê Ngọc Sơn – Trưởng phòng

– Nhiệm vụ: Quản lý chung
– Email: lengocson@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 190

2. Trần Thị Hoàng Hà – Tổ trưởng

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình trong nước, phụ trách chính về học vụ Đào tạo trình độ Tiến sĩ; Tuyển sinh; Thanh toán
– Email: tranthihoangha@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

3. Hoàng Thị Mỹ Hạnh – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình trong nước, phụ trách chính về học vụ Đào tạo trình độ Thạc sĩ; Thời khóa biểu; Kiểm tra luận văn (Khối Kỹ thuật).
– Email: hoangthimyhanh@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

4. Đỗ Thị Tuyết – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình trong nước, phụ trách chính về học vụ Đào tạo trình độ Thạc sĩ; Xác minh văn bằng; Kiểm tra luận văn (Khối Kinh tế).
– Email: dothituyet@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

5. Lê Trần Nam – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình liên kết đào tạo; Phụ trách chương trình trao đổi sinh viên; Quản lý Cơ sở vật chất; Quản trị Website
– Email: letrannam@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

6. Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình liên kết đào tạo; Xử lý văn bản hành chính
– Email: nguyenthituyetnhung@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

7. Lê Thanh Nam – Chuyên viên

– Nhiệm vụ: Phụ trách chương trình liên kết đào tạo; Phụ trách chương trình 2+2
– Email: lethanhnam@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

8. Huỳnh Nguyễn Tường An – Chuyên viên, Tổ trưởng Công đoàn

– Nhiệm vụ: Thư ký Tạp chí Khoa học – Công nghệ; Phụ trách Tổ công đoàn
– Email: huynhnguyentuongan@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106

Đơn vị liên kết