TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Liên hệ
Liên hệ

Vui  lòng liên hệ với Phòng Quản lý sau đại học theo các hình thức sau:

1. Email: sdh@iuh.edu.vn

2. Điện thoại: 0283.8940 390 – 106

3. Form: Nhập thông tin và nhấn nút gởi

Đơn vị liên kết