TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Liên hệ
Liên hệ

Vui lòng liên hệ với Phòng Quản lí Sau Đại học qua thông tin sau:

1. Email: sdh@iuh.edu.vn

2. Điện thoại: 0283.8940 390 – 106

3. Form: Điền đầy đủ thông tin vào Form bên dưới và nhấn nút gửi nhé

 

 

Đơn vị liên kết