TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Thông báo lịch họp Ban cán sự lớp Cao học
01/03/2017

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ hỗ trợ của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh dành cho các lớp sau đại học, Ban giám hiệu và Trưởng phòng Quản lý Sau đại học tổ chức buổi họp với Ban cán sự các lớp cao học. Đây là hoạt động định kỳ hằng năm giúp Nhà trường ghi nhận những phản hồi, đóng góp của người học thông qua kênh đối thoại trực tiếp.

  • Thời gian: 16g30 ngày 11 tháng 03 năm 2017 (Thứ bảy)
  • Địa điểm: Hội trường E3.02

Để buổi họp hiệu quả, Ban cán sự lớp nên có thảo luận và ghi nhận ý kiến của các thành viên trong lớp.

Học viên có thể đóng góp ý kiến vào form khảo sát online trên website:

http://sdh.iuh.edu.vn/category/hoc-vien-dong-gop-thong-tin/

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Sau đại học (Phòng E3.03):

  • Điện thoại: 083.8940 390 – 106
  • Email: sdh@iuh.edu.vn
  • Website: sdh.iuh.edu.vn
  • Chuyên viên phụ trách: Hoàng Thị Mỹ Hạnh (01666 212 306)

Thư mời sẽ được chuyển đến Ban cán sự lớp qua email. Anh Chị vui lòng nhận bản in thư mời tại Phòng Quản lý Sau đại học (nếu cần). Mẫu thư mời: tải về.

Đơn vị liên kết