TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Mời tham dự buổi chuyên đề “làm thế nào để công bố một bài báo khoa học”
29/11/2016

Kính gởi quí Thầy Cô, các bạn NCS và học viên cao học

Trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực công bố khoa học”, do CLB Nghiên cứu trẻ chủ trì thực hiện, các buổi trao đổi học thuật (Academic talk series) với chủ đề “làm thế nào để công bố một bài báo khoa học” sẽ được diễn ra từ tháng 11/2016.

Nội dung chi tiết về chương trình, Thầy Cô có thể xem tại:

http://iuhyra.iuh.edu.vn/?md=html&pageId=196&lang=1&pn=HO-TRO-NANG-CAO-NANG-LUC-CONG-BO-KHOA-HOC

Buổi thứ nhất (Talk 1) sẽ diễn ra vào 15h, ngày 30/11/2016.

Nội dung: Giới thiệu các bước cần thiết để công bố 1 bài báo khoa học. Cấu trúc cơ bản của một bài báo. Cách đặt tiêu đề và viết tóm tắt (abstract) cho một bài báo.

Trình bày: TS. Nguyễn Huy Cung

Địa điểm: CLB Nghiên cứu trẻ, Phòng B1.01.

Trân trọng kính mời Thầy Cô, các bạn NCS và học viên cao học tham dự.

CLB cũng vui lòng chào đón những đồng nghiệp ngoài trường. Vì vậy, kính nhờ Thầy Cô phổ biến thông tin tới các đồng nghiệp ngoài trường quan tâm tham dự.

Trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Huy Cung

Đơn vị liên kết