TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Kế hoạch lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt tháng 05 năm 2017
26/07/2017

1. Thời gian – Địa điểm

 • Thời gian: 9g30 ngày 12 tháng 08 năm 2017.
 • Địa điểm: Phòng E4, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đăng ký tham dự lễ

 • Thời hạn đăng ký: trước ngày 02/08/2017.
 • Hình thức: gửi vào địa chỉ email sdh@iuh.edu.vn.
 • Tiêu đề email: Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ – Đợt tháng 05 năm 2017.
 • Nội dung email:
  • MSSV, Họ và tên, Lớp
  • Xác nhận đăng ký tham dự
  • Xác nhận đăng ký thuê và bảo quản lễ phục (bắt buộc, nếu lên nhận bằng)
  • Xác nhận đăng ký mua hoa (tùy chọn, thống nhất chung toàn khóa)

3. Qui trình nhận bằng tốt nghiệp

 • Trước buổi lễ (có mặt đúng 8g00):
  • Nộp tiền giặt ủi lễ phục, tiền mua hoa (nếu đăng ký), nộp các giấy tờ cần bổ sung.
  • Ký tên và nhận lễ phục.
 • Trong buổi lễ (9g30 – 11g30):
  • Giữ trật tự trong suốt buổi lễ.
  • Lên làm lễ tốt nghiệp theo hướng dẫn.
 • Sau buổi lễ (trước 12g00):
  • Trả lễ phục.
  • Ký tên và nhận bằng tốt nghiệp, bảng điểm.

4. Thông tin khác:

 • Học viên vui lòng bổ sung những giấy tờ sau (nếu còn thiếu), gồm:
 • Định mức các khoản thu:
  • Chi phí giặt ủi lễ phục: 100.000 đồng.
  • Bồi thường lễ phục nếu mất mát, hư hỏng: nón 200.000 đồng, tua 50.000 đồng, khăn choàng 150.000 đồng, áo 600.000 đồng.
  • Tiền đặt mua hoa (01 bó hoa tươi và 01 hoa cài áo): 150.000 đồng.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Sau đại học (Cô Hạnh).

Đơn vị liên kết