TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Kế hoạch lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt tháng 03, 06 năm 2018
28/06/2018

1. Thời gian – Địa điểm

 • Thời gian: 14g00 thứ 7, ngày 07 tháng 07 năm 2018.
 • Địa điểm: Hội trường E4, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp

 • Thời hạn đăng ký: trước ngày 02/07/2018.
 • Hình thức: gởi vào địa chỉ email sdh@iuh.edu.vn.
 • Tiêu đề email: Đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ đợt tháng 03-06/2018.
 • Nội dung email:
  • MSSV, Họ và tên, Lớp
  • Xác nhận đăng ký tham dự: Có/Không
  • Xác nhận đăng ký thuê và bảo quản lễ phục (bắt buộc, nếu lên nhận bằng)
  • Xác nhận đăng ký mua hoa: Tùy chọn, thống nhất chung toàn khóa (theo ngành).

3. Qui trình nhận bằng tốt nghiệp

 • Trước buổi lễ (có mặt đúng 13g00):
  • Nộp tiền giặt ủi lễ phục, tiền mua hoa (nếu đăng ký), nộp các giấy tờ cần bổ sung.
  • Ký tên và nhận lễ phục.
 • Trong buổi lễ
  • Giữ trật tự trong suốt buổi lễ.
  • Lên làm lễ tốt nghiệp theo hướng dẫn.
 • Sau buổi lễ
  • Trả lễ phục.

4. Thông tin khác

 • Học viên vui lòng bổ sung những giấy tờ sau (nếu còn thiếu), gồm:
 • Định mức các khoản thu:
  • Chi phí giặt ủi lễ phục: 100.000 đồng.
  • Bồi thường lễ phục nếu mất mát, hư hỏng: nón 200.000 đồng, tua 50.000 đồng, khăn choàng 150.000 đồng, áo 600.000 đồng.
  • Tiền đặt mua hoa (01 bó hoa tươi): 150.000 đồng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Quản lý Sau đại học (cô Hạnh).

Đơn vị liên kết