TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ VÀ SAU ĐẠI HỌC
Giới thiệu về đào tạo trình độ Tiến sĩ
25/03/2016

Các chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ:

1. Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Mã chuyên ngành: 9850101

Quyết định: Số 732/QĐ-ĐHCN ngày 03/03/2016

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

–    Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường
–    Văn phòng: Lầu 9, Tòa nhà X, Đại học Công nghiệp Tp.HCM
–    Số điện thoại: 083.8940.390 – Nội bộ: 562
–    Website: http://iesem.edu.vn/
–    Người phụ trách:

Thầy Lê Hùng Anh – Viện trưởng (Email: lehunganh@iuh.edu.vn)
Thầy Đồng Phú Hào – Chuyên viên phụ trách SĐH (SĐT: 01698454341, Email: giaovusdh.vmt.dhcn@gmail.com)

2. Kỹ thuật Cơ khí

Mã chuyên ngành: 9520103

Quyết định: Số 1924/QĐ-ĐHCN ngày 12/09/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Cơ Khí
– Văn phòng: Lầu 2-3, Nhà X, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 176
– Website: http://fme.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Châu Minh Quang – Trưởng khoa (Email: chauminhquang@iuh.edu.vn)
Thầy Nguyễn Đức Nam – P. Trưởng khoa (Email: nguyenducnam@iuh.edu.vn)
Thầy Ao Hùng Linh – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0372576391, Email: aohunglinh@iuh.edu.vn)

3. Kỹ thuật Hóa học

Mã chuyên ngành: 9520301

Quyết định: Số 1924/QĐ-ĐHCN ngày 12/09/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Hóa học
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà F, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 163, 545
– Website: http://fce.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Văn Cường – Trưởng khoa (Email: nvc@iuh.edu.vn)
Thầy Bùi Tấn Nghĩa – P. Trưởng khoa (Email: buitannghia@iuh.edu.vn)
Thầy Đoàn Văn Đạt – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0168464572, Email: doanvandat@iuh.edu.vn)

4. Khoa học Máy tính

Mã chuyên ngành: 9520301

Quyết định: Số 2783/QĐ-ĐHCN ngày 28/12/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Công nghệ Thông tin
– Văn phòng: Lầu 1, Nhà H, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 167
– Website: http://fit.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Huỳnh Trung Hiếu – Trưởng khoa (Email: huynhtrunghieu@iuh.edu.vn)
Thầy Lê Nhật Duy – P. Trưởng khoa (SĐT: 01999096875, Email: lenhatduy@iuh.edu.vn)

5. Quản trị Kinh doanh

Mã chuyên ngành: 9340101

Quyết định: Số QĐ 2374/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2018

Đơn vị chuyên môn chủ quản:

– Khoa Quản trị Kinh doanh
– Văn phòng: Phòng D3, Lầu 3, Nhà D, Đại học Công nghiệp TP.HCM
– Số điện thoại: 0283.8940.390 – Nội bộ: 158
– Website: http://fba.iuh.edu.vn/
– Người phụ trách:

Thầy Nguyễn Thành Long – Trưởng khoa (Email:)
Thầy Lưu Xuân Danh – Phụ trách quản lý SĐH (SĐT: 0909241148; Email: luuxuandanh@iuh.edu.vn)

Đơn vị liên kết