TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Thông báo điểm thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017
28/04/2017

Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2017 thông báo điểm thi các môn.

Học viên có yêu cầu phúc khảo nộp đơn xin phúc khảo tại Phòng Quản lý Sau đại học trước ngày 10/05/2017 (Mẫu download tại đây).

Quyết định và giấy báo trúng tuyển dự kiến gởi đến Học viên vào ngày 19/05/2017.

Xem điểm chi tiết:

Tải về và Xem

Đơn vị liên kết