TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Biểu mẫu tuyển sinh
12/04/2016

Hồ sơ và Biểu mẫu tuyển sinh cao học trong nước:

 • Hướng dẫn đăng ký dự thi cao học: Tải về
 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại đây (Hướng dẫn nộp hồ sơ online: tại đây)
 • Đơn đăng ký dự thi: Xuất ra từ hệ thống sau khi nộp hồ sơ trực tuyến
 • Sơ yếu lý lịch: tải về
 • Giấy xác nhận thâm niên công tác (nếu có): tải về
 • 01 Bản sao bằng Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao bảng điểm Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)
 • 01 Bản sao CMND (có công chứng)
 • 01 Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (có công chứng, nếu có)
 • 01 Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng)
 • 04 ảnh 3×4 (không quá 6 tháng). Ghi rõ họ tên, ngày sinh, chuyên ngàng đăng ký (sau ảnh)

Hồ sơ và Biểu mẫu dự tuyển nghiên cứu sinh:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh: tải về
 • Lý lịch khoa học: tải về
 • Thư giới thiệu: tải về
 • Biểu mẫu đề cương nghiên cứu: tải về
 • 01 Bản sao bằng Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao bảng điểm Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)
 • 01 Bản sao CMND (có công chứng)
 • 01 Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (có công chứng, nếu có)
 • 04 ảnh 3×4

Hồ sơ và Biểu mẫu tuyển sinh cao học liên kết (Đại học Soongsil – Hàn Quốc):

 • Đơn xin học: tải về
 • Phiếu đăng ký dự tuyển: tải về, (xem mẫu)
 • Thông tin học viên: tải về
 • 01 Bản sao bằng Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao bảng điểm Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)
 • 01 Bản sao CMND (có công chứng)
 • 01 Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (có công chứng, nếu có)
 • 04 ảnh 3×4
Đơn vị liên kết