TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Biểu mẫu tuyển sinh
12/04/2016

Hồ sơ và Biểu mẫu tuyển sinh cao học trong nước:

 • Hướng dẫn đăng ký dự thi cao học: tải về
 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại đây
 • Đơn đăng ký dự thi: Xuất ra từ hệ thống sau khi nộp hồ sơ trực tuyến
 • Sơ yếu lý lịch: tải về
 • Giấy xác nhận thâm niên không tác (nếu có): tải về
 • 01 Bản sao bằng Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao bảng điểm Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)
 • 01 Bản sao CMND (có công chứng)
 • 01 Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (có công chứng, nếu có)
 • 04 ảnh 3×4

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016.

 

Hồ sơ và Biểu mẫu dự tuyển nghiên cứu sinh:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh: tải về
 • Lý lịch khoa học: tải về
 • Thư giới thiệu: tải về
 • Biểu mẫu luận án tiến sĩ: tải về
 • 01 Bản sao bằng Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao bảng điểm Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)
 • 01 Bản sao CMND (có công chứng)
 • 01 Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (có công chứng, nếu có)
 • 04 ảnh 3×4

Xem thêm: Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường năm 2016.

 

Hồ sơ và Biểu mẫu tuyển sinh cao học liên kết (Đại học Soongsil – Hàn Quốc):

 • Đơn xin học: tải về
 • Phiếu đăng ký dự tuyển: tải về, (xem mẫu)
 • Thông tin học viên: tải về
 • 01 Bản sao bằng Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao bảng điểm Đại học (có công chứng)
 • 01 Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)
 • 01 Bản sao CMND (có công chứng)
 • 01 Bản sao chứng chỉ tiếng Anh (có công chứng, nếu có)
 • 04 ảnh 3×4

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ quốc tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2016

Đơn vị liên kết