TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Đề cương ôn thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017
11/10/2017

Môn Ngoại ngữ
Tiếng Anh

Môn Cơ bản
Toán cao cấp & Toán kinh tế

Môn cơ sở ngành

 1. Quản lý tài nguyên và môi trường
  – Đang cập nhật…
 2. Kỹ thuật môi trường
  – Kỹ thuật môi trường
 3. Kỹ thuật cơ khí
  – Cơ kỹ thuật
 4. Kỹ thuật hóa học
  – Hóa lý
 5. Hóa phân tích
  – Hóa phân tích
 6. Kỹ thuật điện
  – Mạch điện
  – Mạch điện 2
 7. Kỹ thuật điện tử
  – Mạch điện tử
  – Xử lý số tín hiệu
 8. Công nghệ thực phẩm
  – Hóa sinh cơ bản
  – Vi sinh cơ bản
 9. Khoa học máy tính
  – Cơ sở tin học
  – Toán rời rạc
 10. Kế toán
  – Nguyên lý kế toán
 11. Tài chính ngân hàng
  – Đang cập nhật…
 12. Quản trị kinh doanh
  – Đang cập nhật…
Đơn vị liên kết