TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC
Ý kiến đánh giá của học viên về chương trình MBA-Soongsil
09/12/2016
hoc_vien_1Trần Trung Dũng (học viên SSU5)
Chi cục Thuế Hóc Môn – TP.HCM
“Qua khóa học mình học được là khả năng nghiên cứu độc lập. Mỗi môn học ở đây đều có bài tập lớn gọi là bài luận, chiếm từ 30 đến 40% tổng số điểm vì vậy đòi hỏi sinh viên phải có khả năng nghiên cứu độc lập cao. Khả năng này thể hiện ở nhiều khía cạnh. Khía cạnh đầu tiên mình muốn nói đến là kỹ năng đọc hiểu. Nghe có vẻ đơn giản nhưng khi bạn cần đọc 8 đến 10 quyển sách trong một thời gian ngắn thì việc nắm ý và đọc nhanh vẫn là điều rất quan trọng.”
hoc_vien_2Nguyễn Thị Ngọc Dung (học viên SSU5)
Chi cục Thuế Hóc Môn – TP.HCM
“Đối với mình qua khóa học mình học được đó là kỹ năng làm việc nhóm với những người có nền tảng chuyên môn khác nhau đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Do sự khác biệt này mà mỗi người sẽ có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau. Khác biệt vừa là rào cản, nhưng cũng là đòn bẩy giúp cho “làm việc nhóm” có giá trị hơn nhiều so với “làm việc độc lập” nếu bạn nhìn ra khả năng của mỗi thành viên và đặt họ vào đúng nhiệm vụ.”
Đơn vị liên kết